Erkki Pekkilä: "Connotative Meanings and Advertising Music" (11/11)

248

Bibliography

Barthes, Roland 1988, "Advertising message". In: Roland Barthes, The semiotic challenge. New York: Hill & Wang.

Bolen, William H. 1981, Advertising. New York: John Wiley & Sons. 2nd ed.

Fiske, John 1989, Understanding popular culture. London & New York: Routledge.

Huron, David 1989, "Music in advertising: An analytic paradigm". Musical quarterly 73, s. 557- 574.

Pekkilä, Erkki 1986, "Etnomusikologia ja mediatodellisuus". Etnomusikologian vuosikirja 8, s. 227- 241.

Pekkilä, Erkki 1994, "Musiikkivideot ja mainoksellisuus". Etnomusikologian vuosikirja 6, s. 25-49.

Toivonen, Maarika 1993, "Tv-mainosten miehet ja naiset. Mainosmusiikin käyttö sosiaalisen viestinnän välineenä". Etnomusikologian vuosikirja 5, s. 43-70.

Välinoro, Anne 1993, "Miten margariini soi? Mainosmusiikin vaikutusten, rakenteen ja merkityksenantokäytäntöjen tarkastelua". Etnomusikologian vuosikirja 5, 71- 98.

Young, Jean and Jim Young 1977, "Functions of a jingle producer". In: Jean Young & Jim Young, Succeeding in the big world of music. Boston: Little, Brown & co. s. 104-109.

Tarasti, Eero 1996., "Ja löydät oikean" - erään mainoselokuvan narratiivinen analyysi. In: Eero Tarasti, Esimerkkejä. Semiotiikan uusia teorioita ja sovellutuksia. Helsinki: Gaudeamus. S. 173-196.


Page - 1     Page + 1


AS/SA Nº 4, Article 6 : Page 11 / 11

© 1998, AS/SA

E-mail to the editors
Pour écrire à la rédaction

1998.01.16